Our Blog

Zuurgraad en RVS: De meest geschikte RVS-kwaliteit per pH-waarde?

We krijgen van klanten regelmatig de vraag over de meest geschikte RVS-kwaliteit bij een bepaalde zuurgraad (of zuurtegraad) van de omgeving, uitgedrukt in de pH-waarde. Het antwoord op die vraag is ook van andere variabelen afhankelijk, zoals temperatuur, beluchting, constructie, oppervlaktegesteldheid en het te transporteren product of vloeistof. We leggen het hieronder uit.

Het beste RVS?

Een kort antwoord op bovenstaande vraag zou een tabel kunnen zijn met RVS-kwaliteiten per pH-waarde. Alleen de werkelijkheid is complexer. De volgende variabelen spelen namelijk ook een rol bij de beste keuze van een kwaliteit RVS:

  • Temperatuur: hoe hoger de temperatuur, hoe sneller het materiaal corrodeert (roest). De corrosie versnelt zelfs naarmate de temperatuur hoger wordt. Bij hoge temperaturen zijn dus RVS-soorten van een hogere kwaliteit nodig, zoals de HPA’s.
  • Beluchting: RVS heeft zuurstof nodig om de beschermende chroomoxidelaag op te bouwen of te herstellen, nadat deze is aangetast. Beluchting is daarom belangrijk. De snelheid van herstel verschilt per RVS-soort: hogere kwaliteiten hebben een betere corrosiebestendigheid en herstellen sneller.
  • Constructie: Hoe is de constructie uitgevoerd? Een bocht of hoek waar vloeistof in kan blijven staan, kan lokaal de corrosie versterken.
  • Reiniging: Goed reinigen kan corrosieproblemen voorkomen, maar de verkeerde reinigingsvloeistof (bijv. chloor) kan het juist weer verergeren.
  • Oppervlaktegesteldheid: hoe gladder het oppervlak, hoe minder aanhechting en dus minder corrosie.
  • Medium: Het te transporteren product (‘medium’): meestal gaat het om het transport van vloeistoffen en elke vloeistof heeft een unieke chemische samenstelling die corrosief kan zijn. Zelfs drinkwater kan chlorides bevatten. Het kan ook om het transport van vastere stoffen zoals slib gaan. Dan is het belangrijk om te weten wat er in het materiaal zit. Zelfs de niet-corrosieve elementen in het materiaal kunnen uiteindelijk corrosie veroorzaken. Als bacteriën bijvoorbeeld afsterven, kan er sulfide, zwavelzuur of zoutzuur vrijkomen.

Kortom: de vraag naar de beste RVS-kwaliteit per pH-waarde is niet eenvoudig te beantwoorden. Komt u er nog steeds niet uit? Neem contact opmet onze RVS-specialisten. Wilt u zelf RVS-specialist worden? Volg dan de RVS-module (3B) van onze MCB Campus.

Auteur: Arno van Wijnen

Tags: , , , , ,

Show Comments (0)

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!

Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh